EBI nr 2/2018
Opublikowano: 2018-03-14, 14:33

Raport roczny za rok obrotowy 2017

Zarząd POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2017 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pytanie inwestora
2018-03-15, 18:11

Witam,
Na forum pojawiła się informacja, że projekty dotacyjne jakie złożyliście zostały odrzucone.
Proszę o informacje i wyjaśnienie.
z poważaniem,
Inwestor Wojtek

Odpowiedź spółki
2018-03-16, 09:38

Szanowny Panie,
Odpowiadając na zadane pytanie informuję, że do dnia dzisiejszego w trakcie oceny merytorycznej znajdują się cztery złożone przez POLMAN S.A. projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Nieprawdziwą jest informacja jakoby Emitent otrzymał z instytucji finansującej powiadomienie o odrzuceniu wniosków na opracowane projekty.
W przypadku otrzymania ostatecznych wyników oceny Spółka poda informacje do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi standardami.
Z poważaniem,
Zespół Relacji Inwestorskich