EBI nr 2/2018
Opublikowano: 2018-03-14, 14:33

Raport roczny za rok obrotowy 2017

Zarząd POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2017 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".