Raport ESPI Bieżący nr 27/2022
Opublikowano: 2022-10-26, 19:36

sprzedaż przez Emitenta 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o.

Raport ESPI Okresowy nr /2022
Opublikowano: 2022-09-30, 23:58

NEXITY GLOBAL SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Raport ESPI Bieżący nr 26/2022
Opublikowano: 2022-09-29, 19:17

Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI Bieżący nr 25/2022
Opublikowano: 2022-09-19, 20:04

Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023

Raport ESPI Bieżący nr 24/2022
Opublikowano: 2022-09-15, 20:04

Rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki