Raport ESPI Bieżący nr 23/2022
Opublikowano: 2022-08-23, 18:13

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 22/2022
Opublikowano: 2022-08-08, 14:53

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

Raport ESPI Bieżący nr 21/2022
Opublikowano: 2022-07-04, 10:31

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Raport ESPI Bieżący nr 20/2022
Opublikowano: 2022-06-30, 15:25

Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał

Raport ESPI Bieżący nr 19/2022
Opublikowano: 2022-06-08, 15:33

Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES