Raport ESPI Bieżący nr 8/2014
Opublikowano: 2014-12-30, 16:13

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 7/2014
Opublikowano: 2014-12-23, 19:04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDM Capital S.A. na dzień 19 stycznia 2015 roku

Raport ESPI Bieżący nr 6/2014
Opublikowano: 2014-12-23, 18:31

Zbycie aktywów o istotnej wartości

Raport ESPI Bieżący nr 5/2014
Opublikowano: 2014-12-23, 18:09

Planowana transakcja odwrotnego przejęcia „reverse merger” Emitenta

Raport ESPI Bieżący nr 4/2014
Opublikowano: 2014-12-12, 16:26

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014