Raport EBI nr 3/2024
Opublikowano: 2024-04-11, 10:21

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Raport EBI nr 2/2024
Opublikowano: 2024-03-11, 19:09

Raport roczny za 2023 rok obrotowy

Raport EBI nr 1/2024
Opublikowano: 2024-01-25, 14:58

Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport EBI nr 7/2023
Opublikowano: 2023-11-07, 22:15

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Raport EBI nr 6/2023
Opublikowano: 2023-08-07, 19:10

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.