Raport EBI nr 14/2022
Opublikowano: 2022-11-09, 23:19

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Raport EBI nr 13/2022
Opublikowano: 2022-09-29, 10:41

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 7/2022
Opublikowano: 2022-08-25, 22:22

Zawarcie aneksów do trzech umów pożyczek

Raport EBI nr 12/2022
Opublikowano: 2022-08-09, 23:54

Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Raport ESPI Bieżący nr 6/2022
Opublikowano: 2022-06-27, 18:11

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku