Raport EBI nr 8/2022
Opublikowano: 2022-06-09, 23:09

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku

Raport ESPI Bieżący nr 4/2022
Opublikowano: 2022-05-31, 23:56

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.

Raport EBI nr 7/2022
Opublikowano: 2022-05-31, 23:55

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.

Raport EBI nr 6/2022
Opublikowano: 2022-05-31, 22:53

Raport roczny za rok obrotowy 2021

Raport ESPI Bieżący nr 3/2022
Opublikowano: 2022-05-27, 19:36

Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej