Raport ESPI Bieżący nr 4/2013
Opublikowano: 2013-05-29, 12:17

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST S.A. na dzień 25 czerwca 2013 r.

Raport EBI nr 17/2013
Opublikowano: 2013-05-29, 11:18

JR INVEST SA zwołanie ZWZ na dzień 25 czerwca 2013 r.

Raport EBI nr 16/2013
Opublikowano: 2013-05-13, 11:53

JR INVEST SA skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej osiągnięte w kwietniu 2013 r.

Raport EBI nr 15/2013
Opublikowano: 2013-05-13, 11:44

JR INVEST SA Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Raport EBI nr 14/2013
Opublikowano: 2013-05-13, 11:33

JR INVEST SA Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 rok