Raport ESPI Bieżący nr 3/2013
Opublikowano: 2013-01-22, 15:13

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport ESPI Bieżący nr 1/2013
Opublikowano: 2013-01-09, 20:51

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI Bieżący nr 4/2012
Opublikowano: 2012-12-24, 12:58

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r.

Raport EBI nr 10/2012
Opublikowano: 2012-12-24, 12:34

POLKAP SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 stycznia 2013 r.

Raport EBI nr 9/2012
Opublikowano: 2012-12-24, 12:26

POLKAP SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2012