Raport ESPI Bieżący nr 8/2020
Opublikowano: 2020-03-19, 20:48

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

Raport ESPI Bieżący nr 7/2020
Opublikowano: 2020-02-28, 21:18

REJESTRACJA POŁĄCZENIA FINCE HOLDING S.A. Z AUTO-SPA SP. Z O.O. I BETA MYJNIE SP. Z O.O.

Raport EBI nr 3/2020
Opublikowano: 2020-02-14, 16:10

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2019

Raport ESPI Bieżący nr 6/2020
Opublikowano: 2020-02-04, 08:25

Korekta raportu ESPI 5/2020 - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji

Raport ESPI Bieżący nr 5/2020
Opublikowano: 2020-02-03, 22:09

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji