Raport ESPI Bieżący nr 4/2012
Opublikowano: 2012-12-22, 10:21

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Raport EBI nr 11/2012
Opublikowano: 2012-12-18, 13:06

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raport ESPI Bieżący nr 3/2012
Opublikowano: 2012-12-18, 09:52

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Raport ESPI Bieżący nr 2/2012
Opublikowano: 2012-12-10, 12:40

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Raport EBI nr 10/2012
Opublikowano: 2012-12-07, 09:53

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2012