Raport ESPI Bieżący nr 4/2023
Opublikowano: 2023-06-02, 15:09

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 15/2023
Opublikowano: 2023-06-02, 14:07

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 14/2023
Opublikowano: 2023-05-12, 17:35

Podsumowanie subskrypcji akcji serii H

Raport EBI nr 13/2023
Opublikowano: 2023-05-12, 17:28

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport EBI nr 12/2023
Opublikowano: 2023-04-20, 09:15

Rezygnacja prokurenta