Raport EBI nr 21/2023
Opublikowano: 2023-09-19, 21:43

Brak rejestracji przez Sąd zmiany statutu emitenta

Raport EBI nr 20/2023
Opublikowano: 2023-08-11, 13:30

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport ESPI Bieżący nr 5/2023
Opublikowano: 2023-06-30, 18:07

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport EBI nr 19/2023
Opublikowano: 2023-06-30, 17:59

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2023 roku

Raport EBI nr 18/2023
Opublikowano: 2023-06-16, 22:47

Korekta raportu bieżącego EBI nr 17/2023