Raport EBI nr 7/2018
Opublikowano: 2018-04-03, 18:24

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport ESPI Bieżący nr 7/18
Opublikowano: 2018-03-26, 10:26

Sprostowanie przedstawionych wyjaśnień dotyczących weksli wystawionych przez Erne Ventures S.A. na rzecz Spółki

Raport EBI nr 6/2018
Opublikowano: 2018-03-23, 14:44

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport ESPI Bieżący nr 6/2018
Opublikowano: 2018-02-26, 13:17

Aktualizacja informacji na temat produktów Emitenta, rezygnacja z produkcji gry Arena

Raport EBI nr 5/2018
Opublikowano: 2018-02-14, 17:55

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku