Raport EBI nr 15/2018
Opublikowano: 2018-05-30, 14:05

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huckleberry Games S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Raport ESPI Bieżący nr 10/2018
Opublikowano: 2018-05-30, 13:11

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku

Raport ESPI Bieżący nr 10/2018
Opublikowano: 2018-05-29, 12:30

Informacja dotycząca spłaty weksla z dnia 11 stycznia 2018 roku

Raport EBI nr 14/2018
Opublikowano: 2018-05-28, 19:34

Raport roczny za rok 2017.

Raport ESPI Bieżący nr 10/2018
Opublikowano: 2018-05-28, 17:19

Przekazanie do certyfikacji gry - The Minglers (dotychczasowa robocza nazwa: „Pets and Dun-geons” oraz „Creatures and Dungeons”)