EBI nr 5/2017
Opublikowano: 2017-05-05, 13:37

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.05.2017r.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 05 maja 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".