EBI nr 1/2019
Opublikowano: 2019-01-16, 10:35

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2019 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny

15 marca 2019 - raport roczny za 2018

Raporty kwartalne

raport za I kwartał 2019 - 06 maja 2019

raport za II kwartał 2019 - 05 sierpnia 2019

raport za III kwartał 2019 - 04 listopada 2019

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2018 w dniu 15 marca 2019r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2018.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"