Raport EBI nr 13/2011
Opublikowano: 2011-09-02, 07:38

POLMAN SA zawarcie umowy w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych

Raport EBI nr 11/2011
Opublikowano: 2011-07-20, 11:36

POLMAN SA zamówienie znaczącej wartości

Raport EBI nr 10/2011
Opublikowano: 2011-06-21, 12:49

POLMAN przyjęcie do realizacji zlecenia o znacznej wartości

Raport EBI nr 9/2011
Opublikowano: 2011-05-18, 15:46

POLMAN SA zawarcie umowy istotnej

Raport ESPI Bieżący nr 3/2011
Opublikowano: 2011-05-10, 09:30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POLMAN S.A. w dniu 05 maja 2011 roku.