Raport EBI nr 4/2024
Opublikowano: 2024-04-15, 17:32

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024.

Raport EBI nr 3/2024
Opublikowano: 2024-04-04, 11:34

Zawarcie umowy z firmą audytorską

Raport ESPI Bieżący nr 2/2024
Opublikowano: 2024-03-06, 20:35

Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi

Raport ESPI Bieżący nr 2/2024
Opublikowano: 2024-03-06, 19:36

Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi

Raport EBI nr 2/2024
Opublikowano: 2024-02-06, 22:58

Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.