Raport ESPI Bieżący nr 11/2023
Opublikowano: 2023-12-29, 19:33

Zawarcie umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 10/2023
Opublikowano: 2023-12-29, 19:25

Przyjęcie strategii Spółki na lata 2024 - 2026

Raport EBI nr 14/2023
Opublikowano: 2023-11-14, 18:37

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023

Raport ESPI Bieżący nr 9/2023
Opublikowano: 2023-10-25, 22:42

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi

Raport ESPI Bieżący nr 8/2023
Opublikowano: 2023-10-23, 20:42

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w ramach konkursu NUTRITECH