Raport ESPI Bieżący nr 5/2022
Opublikowano: 2022-06-28, 17:53

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

Raport EBI nr 8/2022
Opublikowano: 2022-06-28, 17:46

Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Raport EBI nr 7/2022
Opublikowano: 2022-06-28, 17:39

Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Raport ESPI Bieżący nr 4/2022
Opublikowano: 2022-06-24, 18:15

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. utworzenia Centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety

Raport ESPI Bieżący nr 3/2022
Opublikowano: 2022-06-17, 19:04

Zawarcie umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi