Raport ESPI Bieżący nr 4/2023
Opublikowano: 2023-06-29, 23:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 9/2023
Opublikowano: 2023-06-02, 18:04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r.

Raport ESPI Bieżący nr 3/2023
Opublikowano: 2023-06-02, 15:22

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 8/2023
Opublikowano: 2023-05-30, 21:47

Raport roczny spółki Medicofarma Biotech S.A. za 2022 rok

Raport ESPI Bieżący nr 2/2023
Opublikowano: 2023-05-26, 20:08

Przekazanie do Biura Międzynarodowego World Intellectual Property Organization międzynarodowego wniosku patentowego w trybie PCT w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piers