Raport EBI nr 13/2021
Opublikowano: 2021-06-29, 22:18

Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 29 czerwca 2021 r.

Raport EBI nr 12/2021
Opublikowano: 2021-06-28, 11:13

Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 16/2021
Opublikowano: 2021-06-25, 18:51

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Raport ESPI Bieżący nr 15/2021
Opublikowano: 2021-06-16, 09:23

Przyjęcie nowej strategii Spółki

Raport EBI nr 11/2021
Opublikowano: 2021-06-02, 22:06

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.