Raport EBI nr 7/2012
Opublikowano: 2012-03-21, 10:44

INBOOK SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport EBI nr 6/2012
Opublikowano: 2012-03-14, 12:40

INBOOK SA wprowadzenie akcji serii D do obrotu

Raport EBI nr 4/2012
Opublikowano: 2012-02-20, 12:30

INBOOK SA wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011

Raport EBI nr 2/2012
Opublikowano: 2012-01-30, 12:41

INBOOK SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Raport EBI nr 1/2012
Opublikowano: 2012-01-17, 11:27

INBOOK SA zakup akcji przez prezesa zarządu