Raport ESPI Bieżący nr 3/2011
Opublikowano: 2011-04-18, 13:10

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. - sprostowanie

Raport EBI nr 6/2011
Opublikowano: 2011-03-08, 17:35

INBOOK SA rejestracja w KDPW akcji serii E

Raport ESPI Bieżący nr 1/2011
Opublikowano: 2011-01-26, 14:41

Zawiadomienie akcjonariusza o o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym.

Raport EBI nr 4/2011
Opublikowano: 2011-01-21, 17:59

INBOOK SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym

Raport EBI nr 2/2011
Opublikowano: 2011-01-21, 15:21

INBOOK SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego