Raport EBI nr 19/2023
Opublikowano: 2023-07-18, 16:49

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2023 r.

Raport ESPI Bieżący nr 20/2023
Opublikowano: 2023-07-18, 16:41

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 lipca 2023 r.

Raport ESPI Bieżący nr 19/2023
Opublikowano: 2023-07-17, 18:28

Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport ESPI Bieżący nr 18/2023
Opublikowano: 2023-07-10, 19:45

Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 17/2023
Opublikowano: 2023-06-29, 20:11

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.