Raport ESPI Bieżący nr 19/2023
Opublikowano: 2023-07-17, 18:28

Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport ESPI Bieżący nr 18/2023
Opublikowano: 2023-07-10, 19:45

Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 17/2023
Opublikowano: 2023-06-29, 20:11

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 18/2023
Opublikowano: 2023-06-29, 19:55

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.

Raport EBI nr 17/2023
Opublikowano: 2023-06-16, 14:40

Uzupełnienie do raportu EBI nr 16/2023 - Powołanie członków Zarządu