Raport EBI nr 5/2014
Opublikowano: 2014-07-22, 14:17

SFERANET SA Zawarcie istotnej umowy

Raport ESPI Bieżący nr 3/2014
Opublikowano: 2014-07-21, 12:20

Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

Raport ESPI Bieżący nr 2/2014
Opublikowano: 2014-07-21, 12:15

Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

Raport EBI nr 4/2014
Opublikowano: 2014-07-16, 13:31

SFERANET SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Raport ESPI Bieżący nr 1/2014
Opublikowano: 2014-07-03, 15:24

Przystąpienie do systemu ESPI