Raport ESPI Bieżący nr 11/2023
Opublikowano: 2023-10-12, 22:03

Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej

Raport ESPI Bieżący nr 10/2023
Opublikowano: 2023-09-15, 19:44

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport EBI nr 7/2023
Opublikowano: 2023-08-11, 03:00

Raport okresowy za II kwartał 2023

Raport ESPI Bieżący nr 9/2023
Opublikowano: 2023-07-07, 21:33

Nabycie akcji własnych

Raport ESPI Bieżący nr 8/2023
Opublikowano: 2023-06-27, 00:16

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.