Raport EBI nr 10/2019
Opublikowano: 2019-06-27, 23:39

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

Raport EBI nr 9/2019
Opublikowano: 2019-05-31, 23:58

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport ESPI Bieżący nr 10/2019
Opublikowano: 2019-05-31, 23:52

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport EBI nr 8/2019
Opublikowano: 2019-05-31, 21:47

Raport roczny za rok obrotowy 2018

Raport EBI nr 7/2019
Opublikowano: 2019-05-27, 12:47

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego