Raport EBI nr 13/2019
Opublikowano: 2019-08-13, 22:57

Raport okresowy za II kwartał 2019

Raport EBI nr 12/2019
Opublikowano: 2019-08-12, 13:16

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI Bieżący nr 13/2019
Opublikowano: 2019-08-02, 16:17

Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Raport EBI nr 11/2019
Opublikowano: 2019-07-10, 11:50

Wypłata odsetek od obligacji serii B

Raport ESPI Bieżący nr 12/2019
Opublikowano: 2019-07-04, 20:37

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.