Raport EBI nr 6/2019
Opublikowano: 2019-05-24, 17:13

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport EBI nr 5/2019
Opublikowano: 2019-05-14, 21:41

Raport okresowy za I kwartał 2019

Raport ESPI Bieżący nr 9/2019
Opublikowano: 2019-04-17, 20:57

Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu

Raport ESPI Bieżący nr 8/2019
Opublikowano: 2019-04-15, 18:14

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport ESPI Bieżący nr 7/2019
Opublikowano: 2019-04-12, 18:13

Nabycie akcji własnych