Raport ESPI Bieżący nr 3/2020
Opublikowano: 2020-04-03, 08:58

Nabycie akcji własnych

Raport EBI nr 6/2020
Opublikowano: 2020-03-20, 23:57

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019

Raport EBI nr 5/2020
Opublikowano: 2020-03-20, 23:48

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

Raport ESPI Bieżący nr 2/2020
Opublikowano: 2020-03-16, 22:51

Odwołanie prognozy finansowej

Raport EBI nr 4/2020
Opublikowano: 2020-03-16, 14:56

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego