Raport ESPI Bieżący nr 7/2023
Opublikowano: 2023-03-07, 20:20

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport ESPI Bieżący nr 6/2023
Opublikowano: 2023-02-28, 22:37

Zawarcie umowy pożyczki w kwocie 10 mln EUR z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej związanej z realizacją projektów farm fotowoltaicznych i wielkoskalowych magazynów energii

Raport ESPI Bieżący nr 5/2023
Opublikowano: 2023-02-27, 19:36

Sprzedaż farm fotowoltaicznych o mocy 17,5 MW do podmiotu z grupy ENGIE w ramach kolejnej transzy transakcji, o wartości powyżej 70 mln zł plus profit sharing

Raport ESPI Bieżący nr 4/2023
Opublikowano: 2023-02-27, 19:29

Wykup przez New Energy Investments sp. z o.o. (w 100% zależnej od Columbus Energy) wszystkich obligacji serii A za ponad 70 mln zł

Raport EBI nr 1/2023
Opublikowano: 2023-01-31, 13:43

Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku