Raport ESPI Bieżący nr 3/2023
Opublikowano: 2023-01-10, 15:00

Przedłużenie obowiązywania strategii rozwoju Columbus

Raport ESPI Bieżący nr 2/2023
Opublikowano: 2023-01-04, 20:42

Spłata zobowiązań kredytowych w kwocie 8,9 mln zł

Raport ESPI Bieżący nr 1/2023
Opublikowano: 2023-01-03, 17:10

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport ESPI Bieżący nr 69/2022
Opublikowano: 2022-12-23, 09:42

Spłata kredytu inwestycyjnego w kwocie 105,7 mln zł

Raport ESPI Bieżący nr 68/2022
Opublikowano: 2022-12-23, 09:34

Sprzedaż farm fotowoltaicznych o mocy 102,5 MW do podmiotu z grupy ENGIE za kwotę 97,6 mln EUR, powiększoną o udział w zyskach tych farm do końca 2026 roku