Kontakt

Operatorem serwisu jest:

POLMAN S.A.

ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa

NIP 118-00-31-958


REGON 012110950



telefon: +48 22 720 02 77

fax: +48 22 868 40 13

email: kontakt@alertserwis.pl

www.polman.pl

Polman bez tla 9029653e2b0fcfa8662f6c2a2171088e7371b9e7223ed05ac17c8699381e43fb

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000275470, kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 3.300.025 PLN
Nr konta bankowego 82 1020 1156 0000 7802 0007 7594

Nc logo pl internet 4c08f96b0590cf65805bef4b8cf99bc949782cd5a8c07a1bbc9df0ced3dea27b
POLMAN S.A. jest spółką publiczną.
Od stycznia 2008 roku akcje POLMAN S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Alternatywnym Systemu Obrotu NewConnect.