Kontakt

Operatorem serwisu jest:

carQ.pl Sp. z o.o.

ul. Witebska 4, 03-507 Warszawa

NIP 521-366-25-61

REGON 146995490telefon: +48 513 089 369

www.carq.pl

Carq logo c18a03df838eec72894577b891200d5d101cda73c00633deababc64bb0e0a978

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000488795