Kontakt

Operatorem serwisu jest:

ALERTSERWIS.pl Sp. z o.o.

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-222-84-34

REGON 520613237telefon: +48 789 112 489

www.alertserwis.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000936772